PRAKTIJK VOLLON HARTEEL

Psychotherapie voor kinderen en jongeren

Psychotherapie voor kinderen en jongeren

Psychotherapie voor kinderen en jongeren richt zich tot kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. Ook ouders die moeilijkheden ervaren bij hun kind en op zoek zijn naar handvaten in de opvoeding en/of aanpak van deze moeilijkheden kunnen hier terecht.

 • Emotionele klachten: angst, depressie, weinig zelfvertrouwen, piekeren, faalangst…
 • Gedragsmoeilijkheden: woedebuien, agressie, druk gedrag, zelfverwonding…
 • Rouw en verlies: overlijden, trauma, echtscheiding, chronische ziekte…
 • Opvoedingsondersteuning: eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen…
 • Sociale moeilijkheden: pesten, assertiviteit, sociale vaardigheden
 • Angstproblemen: faalangst, fobie, dwang
 • Psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid…
 • Motivationele moeilijkheden: bv. bij hoogbegaafdheid, schoolmoeheid, werkhoudingsproblemen…
 • Belevingsonderzoek: om na te gaan welke thema’s voor uw kind belangrijk zijn en/of moeilijkheden geven.
 • Psychodiagnostisch onderzoek: wanneer meer duidelijkheid gewenst is rond vermoedens van AD(H)D of autisme, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfbeeld, angst, depressie, rouw, gedrag, persoonlijkheid, omgaan met (hevige) emoties…
 • Intelligentieonderzoek van 6 tot 16 jaar. Ook mogelijk in functie van logopedie.
 • Aandachts- en concentratieonderzoek van 6 tot 16 jaar: bij vermoeden van AD(H)D.

 *Bovenstaande onderzoeken kunnen deel uitmaken van de begeleiding, alsook op vraag van externe verwijzers gebeuren (bv intelligentieonderzoek in functie van logopedie)

Werkwijze:

Aanmelding
De aanmelding kan telefonisch of via mail. Men kan aanmelden na een doorverwijzing (huisarts, CGGZ, school, …), alsook op eigen initiatief.

Intake
De intake is het eerste kennismakingsgesprek met de ouder(s). Uw zoon/dochter dient op dit eerste gesprek nog niet aanwezig te zijn, tenzij anders afgesproken bij de aanmelding. Het doel van dit gesprek is om de positieve kenmerken van uw kind en de moeilijkheden waar jullie op botsen grondig in kaart te brengen. Er wordt informatie meegedeeld over het verdere verloop.

Verdere verkenning en diagnostiek

Voordat therapie kan starten, is het noodzakelijk de klachten verder te verkennen. Dit gebeurt tijdens het belevingsonderzoek, waarbij diagnostisch testmateriaal (observaties, vragenlijsten, onderzoek…) aangewend wordt. Het is mogelijk dat ook aan u als ouder en/of de leerkracht (mits uw toestemming) gevraagd wordt om enkele vragenlijsten in te vullen. Aan het einde van deze diagnostische fase worden de ouders uitgenodigd voor een adviesgesprek waarin de onderzoeksresultaten besproken worden en een behandelplan opgesteld wordt.

Begeleiding of therapie

Afhankelijk van het behandelplan, de aard van de klachten en de leeftijd van uw kind worden volgende therapiemogelijkheden aangeboden:

 • Individuele psychotherapie
 • Speltherapie
 • Ouderbegeleiding: werken rond vragen omtrent ouderschap en opvoeding
 • Groepstrainingen: sociale vaardigheidstraining, assertiviteitstraining, faalangsttraining

Afronding

Tijdens de therapeutische begeleiding vindt regelmatig een oudergesprek plaats waarbij de werkwijze, aangeleerde technieken, duur en frequentie van de begeleiding onderling besproken worden. Wanneer uw kind zich voldoende gesterkt voelt om verder op weg te gaan en/of wanneer de doelstellingen uit het behandelplan voldoende bereikt zijn, ronden we de begeleiding af. Dit houdt in dat de frequentie van de sessies afgebouwd worden (bv. maandelijkse afspraak, vervolgens na 3 maanden…).

IRIS VOLLON

  OPENINGSUREN

Op afspraak

0478/725 384