PRAKTIJK VOLLON HARTEEL

 • Kinesitherapie
 • Manuele therapie

Kinesitherapie en manuele therapie

Kinesitherapie en Manuele Therapie worden, wanneer voorgeschreven door een arts, gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds en eventueel een aanvullende verzekering of hospitalisatieverzekering na operatieve ingreep. Bij arbeidsongevallen worden de kosten voor de behandeling volledig door de betreffende verzekeraar vergoed.

In mijn dagelijks handelen als kinesitherapeut/manueel therapeut, maak ik weinig onderscheid tussen de verschillende behandelconcepten, maar vloeien deze vlot in elkaar door. Bij elke behandeling wordt er steeds gezocht welke behandelmethoden of technieken of combinaties ervan, het beste resultaat kunnen opleveren.

Ik probeer de patiënt steeds individueel te behandelen volgens zijn of haar specifiek probleem. Elke pijnklacht of bewegingsprobleem waarmee een patiënt zich in de praktijk aanmeldt, is een individueel probleem en dus wordt ook elke behandeling individueel aangepakt. Elke persoon is anders, elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.
Na doorverwijzing van en op voorschrift van een arts, tracht ik door middel van een uitgebreide anamnese en klinisch onderzoek, het probleem in kaart te brengen. Ik ga op zoek naar de mogelijke oorzaken van het bewegingsprobleem of de pijnklacht en probeer hiervoor een gepast en individueel behandelplan op te stellen.
Naast het behandelen van de aanmeldingsklacht, besteed ik ook veel aandacht aan het voorkomen van een terugkeer van uw klachten.
In de praktijk wordt er vooral manueel behandeld en/of worden de oefeningen individueel begeleid. Dit kan gebeuren dmv manuele gewrichtsmobilisaties, neurogene mobilisaties, manipulaties, spierrekkingen, triggerpuntbehandelingen, spierversterking, oefentherapie, verschillende taping technieken, houdingscorrectie, informeren en adviseren omtrent gezond bewegen en een correcte houding. Dit alles indien nodig aangevuld met massage, warmte/koude-applicatie of elektrotherapie.

Kinesitherapie is een medische discipline en betekent “genezen door te bewegen”. Het richt zich vooral op het voorkomen, herstellen of begeleiden van musculoskeletale, motorische en/of functionele problemen. Revalidatie heeft als doel het verminderen van pijn, het verbeteren en vlotter laten verlopen van bewegingen en de optimalisatie van de mogelijkheden bij mensen met blijvende of langdurige lichamelijke en functionele beperkingen.

Mogelijke indicaties voor kinesitherapie:

 • Orthopedische revalidatie na operatie (prothesen, arthroscopieën…) of ongeval (breuken, verstuikingen, spierletsels,…),
 • algemene klachten aan het bewegingsapparaat,
 • sportletsels, overbelastingsletsels, blessures en lichamelijke klachten aan spieren, gewrichten en beenderen
 • bij chronische/langdurige ziekte (Parkinson, MS, CVA, reuma, fibromyalgie, CVS,…),
 • na langdurige hospitalisatie of inactiviteit,
 • ouderdomsklachten zoals arthrose, evenwichtsproblemen/gangstoornissen,
 • ontstekingsprocessen
 • ademhalingsaandoeningen

In mijn praktijk beschik ik over een behandelkamer en een goed uitgeruste oefenzaal met o.a.: loopband, hometrainer, zitfiets, trekapparaat, crosstrainer, uitgebreid oefenmateriaal voor stabilisatietraining, coördinatietraining, spierkrachttraining…

De behandelingen kunnen plaatsvinden in de praktijk, maar ook op huisbezoek.

Manuele Therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie die zich richt op de diagnostiek en behandeling van functiestoornissen van het lichaam. Manuele therapie gaat een stap verder dan de klassieke kinesitherapie in de analyse van de klachten en de behandeling zelf. De manueel therapeut beschouwt het lichaam als één geheel en legt verbanden (anatomisch, biomechanisch, fysiologisch) tussen verschillende delen en stelsels van het lichaam. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar voor de patiënt: duidelijke verbetering van de beweeglijkheid en afname van pijn.

Er worden uitsluitend wetenschappelijk gefundeerde (manuele) behandeltechnieken gebruikt om de pijn te verminderen, functiestoornissen te herstellen, de lichaamshouding te verbeteren en functionele vaardigheden in werk/sport/dagelijkse activiteiten te optimaliseren. Naast de manuele technieken wordt ook aandacht besteed aan de actieve revalidatie via stretching en actieve oefentherapie. Verkeerde bewegingspatronen, houdingsgewoonten en ergonomische oorzaken worden gecorrigeerd.Tot slot wordt er veel belang gehecht aan het voorkomen van terugkeer van stoornissen en klachten, oa. door het geven van goede instructies, adviezen, thuisoefeningen en inzicht in gezond bewegen.

Manuele therapie is geschikt voor alle problemen die te maken hebben met het bewegingsstelsel:

 • Hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
 • Nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
 • Lage rugklachten/bekkenklachten/discusproblemen (bulging, hernia), al dan niet met uitstraling naar de benen
 • Hogere rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
 • Bepaalde vormen van duizeligheid
 • Kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten
 • Pijn- en bewegingsklachten thv heup, knie, enkel, voet, schouder, elleboog, pols, hand, vingers…
 • Acute overbelastingsletsels (val, verkeerde belasting, misstap,…)
 • Chronische overbelastingsletsels door oa een verkeerde houding, verkeerde bewegingen, verkeerde gewoonten, ergonomische fouten op het werk,…
 • Statiekafwijkngen, foute bekkenstand
Kinesiotape is een elastische katoenen tape. Het heeft een gelijkaardige rekbaarheid als de huid, maar is slechts rekbaar in één richting.
MTC stimuleert en ondersteunt de bloed- en lymfecirculatie en heeft invloed op het neurologische systeem van het lichaam. Wanneer kinesiotape op de juiste manier wordt gebruikt, ondersteunt en activeert het de lichaamseigen herstelmechanismen zonder de bewegingsvrijheid van spieren en gewrichten in te perken. Het kan dus helpen om een sneller en optimaler herstel te bekomen.
Door zijn elastische eigenschappen heeft kinesiotape een liftende werking. Zo vermindert kinesiotape de druk en kan het de spanningstoestand van het spierweefsel beïnvloeden. Hierdoor zorgt het voor een betere beweging van fascia en spieren en een verminderde druk op pijnreceptoren, waardoor al snel pijndemping ontstaat. Door de afname van de pijn, kan men vrijer en beter bewegen, wat het genezingsproces verder bevordert. In tegenstelling tot gewone tape werkt kinesiotape dus voornamelijk bewegingsbevorderend, waar rigide tape eerder wordt aangebracht om de beweging te beperken.
MTC is uitermate geschikt voor houdingscorrectie. Kinesiotape kan spieren in hun werking ondersteunen en daarbij de bewegingen van gewrichten sturen. Foute bewegingspatronen en houdingen kunnen daardoor hersteld/gecorrigeerd worden.

Medical Taping heeft dus een heel breed toepassingsveld. Nabehandeling van blessures, houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (RSI, tenniselleboog of golfersarm), verminderen van klachten door vochtophopingen zoals oedeem en bloeduitstortingen, etc.
De laatste jaren heeft het gebruik van elastische tapes een grote groei doorgemaakt. De media laat zien dat het gebruik van de tapes doorgedrongen is tot de topsport. Ook de (para)medici maken er nu volop gebruik van binnen de therapiesessie. MTC is geen op zichzelf staande therapie, maar kan een heel bruikbare en dankbare aanvulling zijn op het huidige therapie-aanbod binnen de kinesitherapie.

Het Mulligan concept (Mobilisation with movement) is een mobilisatietechniek voor gewrichten. Toepassing van het Mulligan concept geeft vaak spectaculaire verbeteringen bij pijnlijke bewegingsbeperkingen die al wat langer aanwezig zijn.

Brian Mulligan (Nieuw-Zeeland) ontdekte in de jaren ’80 dat vele gewrichtsklachten veroorzaakt worden door een “positiefout” of “ontsporing” van de gewrichtsdelen ten opzichte van elkaar. Het “repositioneren”, het herstel van de ontsporing in het gewricht kan een opmerkelijk snel herstel geven, zelfs in al jaren voortslepende gevallen.
Volgens de methode Mulligan Concept is een bewegingsprobleem dus hypothetisch te wijten aan een zogenaamd “sporingsprobleem”. Als metafoor kan men hierbij denken aan een niet soepel lopende lade in een kast. Het spoor terugvinden is hier vaak een kwestie van een subtiele aanpassing van de positie van de lade, waarna het openen en sluiten weer zonder frictie kan plaatsvinden. Door in een menselijk gewricht deze gecorrigeerde beweging pijnvrij in te slijpen wordt het normale patroon hersteld. Dit fenomeen leidt vaak tot een snel en blijvend herstel van de gewrichtsfunctie.
Mits een voldoende anatomische en biomechanische kennis van de therapeut, is de methode volgens het Mulligan Concept heel eenvoudig uit te voeren: de patiënt voert een actieve beweging uit, terwijl de therapeut tracht het betreffende gewricht in stand en beweging te corrigeren. De manuele interventie van de therapeut moet 100% pijnvrij gebeuren. Huiswerkoefeningen zijn noodzakelijk om zo snel mogelijk te komen tot een optimaal resultaat.
Het Mulligan Concept is niet geschikt voor alle problemen, maar wel voor veel klachten aan het bewegingsapparaat, zoals b.v aan knie, enkel, heup, schouder, rug, arm, pols, hand. Vaak is er op röntgenfoto’s of scans niets te zien maar ervaart u toch pijn, meestal bij de beweging. Soms speelt de klacht al jaren, soms pas een paar dagen. Indien een gewricht niet goed spoort, is er met de methode Mulligan Concept vaak een snel en goed resultaat te behalen.

VINCENT VOLLON

  OPENINGSUREN

Op afspraak

  +32 478 998 447