PRAKTIJK VOLLON HARTEEL

Psychologische begeleiding voor (jong) volwassenen

Psychologische begeleiding voor (jong) volwassenen

Binnen de praktijk kunnen volwassenen terecht met uiteenlopende problematieken: twijfels, diverse vormen van angst, depressieve gevoelens, verwerkingsproblemen, dwanggedachten, relationele problemen, lichamelijke klachten zonder aantoonbare medische oorzaak, … enzovoort.

Aanmelding

Een aanmelding binnen de praktijk kan via mail of telefonisch gebeuren. Dit kan op doorverwijzing gebeuren (bv via de huisarts), of op eigen initiatief.

Intakegesprek

Voor de begeleiding van start gaat wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek – ook wel intakegesprek genoemd. Hierbij ligt de focus voornamelijk op het kennismaken. Om een goed beeld te krijgen van wat er aan de hand is, wordt bij verschillende thema’s uit het leven stilgestaan.  Hiernaast wordt bepaald hoe frequent gesprekken door kunnen gaan en welke vorm van therapie voor u aangewezen wordt.

Begeleiding

Na het eerste gesprek gaan we aan de slag met uw verhaal. We ontmoeten elkaar een aantal keer, waarbij we spreken over uw zorgen en eventueel een aantal testen afnemen. Hiernaast wordt ook stilgestaan bij uw kwaliteiten en de momenten waarop uw zorgen minder op de voorgrond stonden.

Op deze manier tracht uw therapeut een volledig beeld te krijgen van wat er aan de hand is en wat voor u belangrijke gebeurtenissen waren die een invloed hadden op de huidige bezorgdheden.

Afhankelijk van de gestelde vraag en uw noden, wordt een traject opgestart met een individueel persoon, een koppel of een gezin.

Frequentie van de gesprekken

Afhankelijk van jouw eigen verwachting en wens, wordt samen met de therapeut beslist hoe vaak je op gesprek kunt komen. Over het algemeen worden wekelijks of tweewekelijkse sessies gehanteerd. Het is mogelijk dat je nood hebt aan meer/minder gesprekken, dit kan je steeds bespreken met uw therapeut.

Beëindigen van de begeleiding

Jij bepaalt zelf de duur van de psychotherapie. Een psychotherapie kan je stoppen als uw klacht verminderd of geheel verdwenen is. Hiernaast is het mogelijk dat je vindt dat de kosten (tijd, energie, geld) en baten (vooruitgang) niet meer in evenwicht zijn, ook dan is het stopzetten van de therapie mogelijk. Een aantal mensen kiezen ervoor om de psychotherapie ook na het verdwijnen van hun klachten verder te zetten, om zo de kwaliteit van leven verder te verbeteren.

Bespreek het beëindigen van de psychotherapie met uw psycholoog, daarna kan stilgestaan worden bij welke de meest comfortabele manier is om de therapie te stoppen. Dit kan door een afbouw van sessies, of door een onmiddellijke stopzetting van de therapie.

ELISABETH VERSCHEURE

  OPENINGSUREN

Op afspraak

0491/870 702